Gdzie ptaki tworzą gniazda?

Zimorodek to bardzo wdzięczny ptak, który dumnie przedstawia rodzinę zimorodkowatych. Jest to rybożerny ptak o niewielkich rozmiarach. Środkowa Europa, północna Afryka oraz południowa Azja, to typowe rejony zamieszkiwania tych osobników. Regularne wędrówki nie są niewątpliwie normalne dla natury zimorodka. Niektóre osobniki decydują się na zimowanie nad zamarzającymi zbiornikami wodnymi, inne zaś wędrują w kierunku południowej części lęgowego areału.

Biototypem zimorodka są czyste, śródlądowe wody, które zazwyczaj posiadają dość strome brzegi z wiszącymi korzeniami oraz gałęziami. Są one wykorzystywane przez zimorodki jako idealny punkt obserwacyjny. Krępa sylwetka i krótki ogon to dwie zasadnicze cechy, które określają budowę ciała tego ptaka.

Ptaki gniazdo

Zimorodek zwyczajny nie wykazuje również wyraźnego dymorfizmu płciowego. Samiec i samica nie są jednak w 100% takie same. Dorosła samica zimorodka zwyczajnego ma czerwonawą żuchwę, która u samca, tak samo zresztą jak cały dziób, jest czarnego koloru. Zimorodek posiada niebieskawo-zielony głowę i grzbiet, którego środek staje się stopniowo błękitny. W identycznym kolorze są także sterówki tego osobnika. Sama sylwetka zimorodka jest dość nieproporcjonalna. Czytaj dalej Gdzie ptaki tworzą gniazda?